14,2 millionar frå Regionalt forskningsfond til Møre og Romsdal

14,2 millionar frå Regionalt forskningsfond til Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er saman med Sør- og Nord-Trøndelag ein del av Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Fondet lyser ut forskingsmidlar som aktørar i næringsliv og offentleg sektor kan søke på. I 2013 løyvde fondet støtte til 27 prosjekt på til saman 24,3 millionar kroner. 10 av desse prosjekta var i hovudsak knytte til Møre og Romsdal. Næringslivet står bak over halvparten av søknadane som fekk støtte i 2013, men også i dei andre prosjekta som fekk støtte i 2013 var næringslivet involvert som samarbeidspartnar.

Tildelinger i 2013 - Regionalt forskingsfond Midt-Norge

Last ned