Store kjønnsforskjellar i val av utdanningsprogram

Store kjønnsforskjellar i val av utdanningsprogram

Innafor vidaregåande opplæring finn vi til dels store kjønnsforskjellar i val av utdanningsprogram. Jenter søkjer seg ofte til studieprogram som til dømes design og handverk, helse- og oppvekstfag, musikk, dans og drama, og studiespesialisering. Gutar dominerer tradisjonelt innanfor utdanningsprogram som bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, og teknikk og industriproduksjon.

I 2012 var det flest jenter som søkte til studieretninga restaurant og matfag med i underkant av 60 prosent. I 2013 hadde studieretninga ei relativt lik kjønnsfordelt søkjarmasse med 45,1 prosent gutar og 54,9 prosent jenter. Etter restaurant og matfag, var idrettsfag og studiespesialisering dei utdanningsprogramma som var andre og tredje mest “kjønnsnøytrale”. Gutar var i fleirtal med ei 60/40-fordeling på idrettsfag, mens jenter var i fleirtal med ei 60/40-fordeling på studiespesialisering.

I 2012 var studieretninga media- og kommunikasjon dominert av kvinnelege søkjarar, medan det i 2013 var motsett.

Søkjarar 2013 fordelt på studieprogram etter kjønn (%) i Møre og Romsdal

Last ned