Flest søkjarar har studiespesialisering som førsteønske

Flest søkjarar har studiespesialisering som førsteønske

Samla sett var det fleire som søkte seg til yrkesfaglege enn studie-spesialiserande studieretningar i Møre og Romsdal i 2013. Ser ein derimot nærmare på søkjartala til dei ulike utdannings-programma i den vidaregåande skulen, er det studiespesialisering som har vore førsteønske til flest søkjarar over dei siste tre årane. Slik var det også i 2013. Teknikk og industriproduksjon var det nest mest populære utdanningsprogrammet, mens naturbruk var minst populært. Samanlikna med 2012 gjekk søkjartala til fleire studieretningar ned i 2013, til dømes media- og kommunikasjon. Studieretningane idretsfag og naturbruk har derimot hatt relativt stabile søkjartal.

Søkjarar vg1 etter førsteønske i Møre og Romsdal etter studieretning og år

Last ned