Fleire menn enn kvinner blant innvandrarane

Fleire menn enn kvinner blant innvandrarane

Det er fleire menn enn kvinner blant innvandrarar og norskfødde med innvandrarbakgrunn i Møre og Romsdal. Årsaka til dette er arbeidsinvandringa til fylket. Av registrert busette ved inngangen til 2013 var 13 500 menn, noko som svarar til nærare 55 prosent av innvandrarbefolkninga på 25 000.

I dei fleste kommunane, med unntak av Vanylven Herøy, Nesset, Midsund, Fræna, Surnadal, Rindal og Smøla, var det fleire menn enn kvinner i innvandrarbefolkninga ved inngangen til 2013. Høgast relativ del menn blant innvandrarane var det i Sande og Ulstein kommunar, med høvesvis 67 prosent og 64 prosent menn.

Innvandrarbefolkninga etter kjønn 2013

Last ned