9 prosent av befolkninga er innvandrarar

9 prosent av befolkninga er innvandrarar

Talet på innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre auka med nærare 3 000 i 2012. Ved årsskiftet var det om lag 22 850 innvandrarar og 2 200 norskfødde med innvandrarforeldre i Noreg.

Innvandrarane stod for 8,8 prosent av befolkninga i Møre og Romsdal ved inngangen til 2013, medan norskfødde med innvandrarforeldre utgjorde 0,9 prosent. Innvandrarane hadde bakgrunn frå 160 ulike land.

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre

Last ned

Innvandrarar og norskfødde med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn

Last ned

Innvandrarbefolkninga i Møre og Romsdal etter alder

Last ned