Folketalsauke i 27 kommunar

Folketalsauke i 27 kommunar

I 2012 vaks folketalet i 27 av fylket sine kommunar. I absolutte tal var veksten størst i Ålesund, Molde og Kristiansund. Sett bort frå desse, hadde Giske, Sula, Volda og Fræna kommunar den største folketalsauken, alle over 130 personar. Vanylven hadde den største folketalsnedgangen målt i absolutte tal.

Relativt sett var veksten sterkast i Giske, med 3,1 prosent. Dette er 2 prosent meir enn fylkesgjennomsnittet og 1,8 prosent meir enn landsgjennomsnittet. Størst relativ tilbakegang i folketalet var det i Halsa.

Blant kommunane med vekst i folketalet hadde 18 kommunar ein vekst som var lik eller sterkare enn fylket elles (1,1 prosent), og 16 hadde ein vekst som var lik eller over det nasjonale gjennomsnittet (1,3 prosent).

Folketalsutvikling i kommunane 1993 - 2013

Last ned

Folketal fordelt på aldersgrupper 1. januar 2013 i kommunane i Møre og Romsdal, fylket og landet

Last ned

Folketilveksten i Møre og Romsdal etter type siste 10 åra, 1.1 2003-2013

Last ned