Størst innanlandsk flyttegevinst av barn og unge til Molde

Størst innanlandsk flyttegevinst av barn og unge til Molde

Møre og Romsdal hadde både innanlandsk og utanlandsk flyttegevinst av barn og unge i alderen 0–17 år i 2012. Blant kommunane i fylket var det Molde som hadde den største innanlandske flyttegevinsten, og Ålesund hadde det største innanlandske flyttetapet. I Ålesund var det mange som flytta i aldersgruppa 0–5 år, noko som kan indikere at det er småbarnsfamiliar som flyttar frå kommunen.

I alt hadde 12 av 17 kommunar på Sunnmøre positiv innanlandsk nettoinnflytting i aldersgruppa 0-17 år i 2012. Av Romsdalskommunane hadde 5 av 8 positiv nettoinnflytting, mens berre 4 av 11 kommunar på Nordmøre opplevde det same på same tid.

Når det gjeld nettoinnvandringa av barn og unge i aldersgruppa 0–17 år frå utlandet, var det Ålesund som har flest med 126 i 2012 deretter Molde, Sunndal og Kristiansund. I alt for heile fylket 677 i denne aldersgruppa.

Innanlandsk flytting etter kommune 0-17 år i 2012

Last ned