Liten auke i arbeidsløysa blant innvandrarane

Liten auke i arbeidsløysa blant innvandrarane

Arbeidsløysa blant innvandrarane i Møre og Romsdal gjekk opp frå 5,0 prosent 2. kvartal i 2012 til 5,4 prosent i same kvartal i 2013. I denne perioden gjekk arbeidsløysa blant innvandrarar i Noreg opp med 0,4 prosentpoeng til 6,4 prosent.

Det er berre Hordaland, Troms og Rogaland som har lågare arbeidsløyse i innvandrarbefolkninga enn Møre og Romsdal. Størst arbeidsløyse i innvandrarbefolkninga 2. kvartal 2013 har Østfold fylke med 9,5 prosent, men både Østfold og Sogn og Fjordane fylke hadde ein liten nedgang frå året før.

 

Arbeidsløyse blant innvandrarar i prosent av arbeidsstyrken per 2. kvartal 2012 og 2013

Last ned