Sterk auke i talet på elbilar

Sterk auke i talet på elbilar

Ved utgangen av 2011 var det 96 registrerte elbilar i Møre og Romsdal. Dette er 66 fleire enn året før, og gir ein auke på 200 prosent frå 2010. I Noreg auka talet på elbilar med 1 841, eller 89 prosent, frå 2010 til 2011.

Det er flest elbilar i fylka Akershus, Oslo og Hordaland. 65 prosent av alle registrerte elbilar i Noreg er registrerte i eitt av desse tre fylka. Møre og Romsdal er på 8. plass blant fylka i høve til talet på elbilar i 2011.

Registrerte EL-bilar (personbilar) etter region og tid

Last ned