6 av 10 innsjøar i god økologisk tilstand

6 av 10 innsjøar i god økologisk tilstand

225 av 395 innsjøar i Møre og Romsdal er vurdert til å vere i god eller svært god økologisk tilstand. Desse utgjer 57 prosent, eller om lag 6 av 10 av innsjøane i fylket. I areal utgjer desse til saman 137,4 km2. Vidare er 112 innsjøar vurdert til å vere i moderat tilstand. Til saman utgjer desse 28 prosent av alle innsjøane og 155 km2. 56, eller 14 prosent, av alle innsjøane er vurdert til å vere i dårleg eller svært dårleg tilstand. For 2 innsjøar er økologisk tilstand ikkje vurdert. Til saman utgjer arealet til innsjøane i Møre og Romsdal 398 km2.

Miljøtilstand blir bestemt på grunnlag av overvakingsdata. Antatt tilstand er basert på ei fagleg vurdering av informasjon om påverknader eller utilstrekkelege overvakingsdata.

Økologisk tilstand, innsjøar i Møre og Romsdal

Last ned